EnglishArabicFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish | 02127021100 | [email protected] | Cihaz Takibi
Bilgisayar Teknik Servis

Ağ/Network Servisi

Yerel alan ağ yapısının, güvenli ve hızlı çalışması için, ağ üzerinde bulunan bütün donanımların, kuruluşun organizasyon yapısına uygun bir şekilde konfigüre edilmesi gerekir. Bu durum hem yerel alan ağlarda (LAN) hem de geniş alan ağlarda (WAN) aynı şekildedir.

Ağ/Network Servisi

Çeşitli büyüklükteki kuruluşların kullandıkları ağ teknolojileri ve boyutları, bu kuruluşların faaliyet alanları ve boyutları ile orantılıdır. Yerel alan ağları nispeten küçük sistemlerden ve iletişim ortamından meydana gelmektedir. Geniş alan ağları ise ülkemizdeki ya da dünyanın farklı ülkelerindeki yerel alan ağlarını birbirine bağlayan bir yapıdır.

Genel olarak ağ/network servis hizmetleri kapsamında şu noktalarda hizmet verilmektedir:

Ağ Kurulum Hizmetleri

İletişim ve telekomünikasyon teknolojileri hızlı bir şekilde gelişmektedir. Günümüzde, bankaların, mağazaların, üretim merkezlerinin, eğitim kuruluşlarının, iş yerlerinin birbirleri ile bağlantısı artık çok kolay yapılmakta ve iş yoğunluğu gittikçe artmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde, evden veya bir işyerinden, şehir içinde veya şehirler arası ülke içinde veya ülkeler arası, birden fazla bilgisayarın birbirlerine bağlanarak bilgi kaynaklarını paylaşmaları amacı ile kurulmuş olan bağlantı sistemine ağ sistemi denmektedir. Bir ağ sisteminin kurulması için, bilgisayarlar yanında, ağı kontrol eden ve verileri sunan kaynakların paylaşımını, bu kaynakların yönetimini, iletişim protokollerini, yapısal fonksiyonlarını ve verilerin giriş ve paylaşım yetkilerini düzenleyen sistemlere gerek bulunmaktadır. Ağ kurulumu, oldukça uzmanlık gerektiren bir konudur ve mutlaka bilgisayar teknik servisi veren bir firma ile anlaşarak yapılmalıdır.

Network Kurulum Hizmetleri

Network, birden fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişim halinde olmasını ifade eder. Bu iletişim şekli, internet üzerinden farklı ülkelerdeki bilgisayarlar arasında da olabilir, aynı mekanı payşalan bilgisayarlar arasında da olabilir. Eğer bilgisayarlar aynı alan içinde bulunuyorsa, bu network’e, LAN (Local Area Network) denir. Bu tür bir bağlantı için ağ üzerinde bulunacak her bilgisayarda iletişimi sağlayacak olan ethernet kartları ve gerekli kablo bağlantıları olmak zorundadır. LAN büyüdükçe bu sisteme Server ve HUB gibi hızı ve kapasiteyi arttıran üniteler eklenir. Network kurulumu basite alınacak bir iş değildir ve çok fazla tanımlama bilinçli olarak yapılmak zorundadır. Bu nedenle de bilgisayar teknik servis hizmeti veren bir firmadan destek alınması gerekir.

Ağ Bağlantıları Servisi

Ağ bağlantıları, bir bilgisayar ile internet, başka bir ağ ya da başka bir bilgisayar arasında kurulacak bağlantıyı ifade etmektedir. Ağ bağlantısı için, bilgisayarların fiziksel olarak birarada bulunmaları gerekmez. Çok uzak bir konumda bulunan bilgisayarlar arasında da ağ bağlantıları kurulabilir. Ağ bağlantıları sayesinde ağ üzerinde bulunan bir yazıcıdan çıktı alınabilir, ağ sürücü ve dosyalarına ulaşılabilir, diğer ağlara göz atılabilir ya da internete erişim sağlanabilir. Basit bir anlatımla ağ bağlantısı, birbirlerine kablolarla bağlanmış server, bilgisayar, yazıcı, modem gibi çok sayıda donanımın, en verimli ve en ekonomik yoldan kullanılmasını sağlar. Bilgisayar teknik servis hizmeti veren firmalar, ağ bağlantıları konusunda da hizmet vermektedir.

Network Bakım Hizmetleri

Bilgisayar teknik servis hizmetleri kapsamında network bakım hizmetleri iki farklı yönden verilmektedir: LAN (Local Area Network), yani yerel alan ağları ve WAN (Wide Area Network), yani geniş alan ağları. Network bakım hizmetleri, bilgisayarlar için teknik destek veren firmalar tarafından, önceden yapılacak bir sözleşme kapsamında verilir ve genel olarak yapılan anlaşmalar çerçevesinde 7/24 hizmet verilmektedir.

Ağ Kontrol ve Bakım Servisi

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri geliştikçe, büyük olsun küçük olsun bütün kuruluşların yüksek hızlı bu teknolojileri kullanma ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Böyle olunca gerek sıfırdan ağ kurulumunda olsun, gerek mevcut ağ yapılarının iyileştirilmesi çalışmalarında olsun, bilgisayar teknik servis hizmeti veren firmalardan alınacak ağ kontrol ve bakım hizmetleri önemli olmaktadır. Bu hizmetler sayesinde yüksek performans ama düşük maliyet rakamları ile en uygun çözümler elde edilmektedir.

Şirketimiz, çeşitli büyüklükteki kuruluşlar için ağ kurulum ve network kurulum hizmetleri, ağ bağlantıları servisi, network bakım hizmetleri ve ağ kontrol ve bakım servisini, hızlı ve güvenli bir şekilde vermektedir.

Uzman ekibimiz ve gelişmiş donanımlarımızla birlikte, her türlü sorununuz için teknik servis hizmetleri sunuyoruz.