EnglishArabicFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish | 02127021100 | [email protected] | Cihaz Takibi
Bilgisayar Teknik Servis

Eyüp Bilgisayar Servisi

ADSL, internet kullanıcıları tarafından dünyanın her yerinde en çok tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Temel özelliği normal telefon hatları üzerinden genişband erişim sağlamasıdır. Kelime olarak ADSL, İngilizce Asymmetric Digital Subscriber Line ifadesinin baş harflerinden meydana gelen bir isimdir.

Eyüp Bilgisayar Servisi

Gönderilen ve indirilen bilgiler için bilgi transfer hızı aynı olmadığı için asimetrik denmiştir. Bir kullanıcı internet üzerinden bir veriyi çok hızlı indirebilir ama veri gönderim hızı daha düşüktür. İnternet teknolojisinde verinin bu transfer hızına, download hızı (indirim) ve upload hızı (gönderim) denmektedir.

ADSL tekonolijisinde, telefon hattı normal telefon görüşmeleri için kullanılırken, aynı hat üzerinden internet bağlantısı da sağlanabilmektedir. Bu ayrımı sağlayan splitter denilen bir dağtıcıdır. Telefon santralından gelen telefon hattı splitter’e bağlanır. Splitter’den çıkan bir hat telefona gider, diğer hat ise internet bağlantısı için kullanılan modem’e gider. Kısaca ADSL teknolojisi, sayısal veri ile ses bilgilerinin aynı anda kullanılmasına imkan vermektedir ve evlerden büyük işletmelere kadar herkes tarafından kullanılabilmektedir.

ADSL hattının telefon santralindeki ucunda, buna uygun cihazlar kurulu durumdadır. Bu cihazlar, hem hızlı veri iletişimi sağlarlar hem de ses ve veriyi birbirinden ayırmak için bir filtre işlevi görürler. Bu cihazlar sayesinde, evden veya işyerinden telefon aramaları yapıldığında, santral üzerinden standart telefon hatlarına ulaşım sağlanır. İnternet kullanımı sırasında ise veri, İnternet Servis Sağlayıcıları’nın veri tabanına taşınır.

Teknolojik gelişmeler sayesinde telefon santralinden bir telefon hattı almadan da artık ADSL hizmeti almak mümkündür. Türk Telekom, internet erişimi için ADSL hizmeti ile sabit telefon hizmetini teknik olarak birbirinden ayırmıştır ve ayrı ayrı bu hizmetleri sunabilmektedir.

Demek ki abone tarafında ADSL sisteminin çalışabilmesi için bir dağıtıcı (splitter) ve modeme ihtiyaç bulunmaktadır. Modemler, telefon hatlarından gelen sinyalleri kullanarak bilgisayarların birbirleri ile iletişimini sağlayan araçlardır. Modem basit bir anlatımla tercümanlık hizmeti vermektedir. Bilgisayardan gönderilen sayısal verileri analog veriye çevirerek telefon hattına gönderir. Ya da bunun tersi, telefon hattından gelen analog veriyi sayısal verilere dönüştürerek bilgisayara iletir. Telefon hatları sadece analog verileri taşımakta, sayısal verileri taşıyamamaktadır. Bu yüzden böyle bir araca ihtiyaç bulunmaktadır.

ADSL modemlerin kullanılabilmesi için bir kurulum yapılması gerekmektedir. Önce fiziksel olarak splitter’den ve bilgisayardan gelen kablolar modem’e bağlanır. Aslında bilgisayarlar ile modem arasından kablo olmadan da bağlanmak mümkündür. Bunun için modemin kablosuz bağlantıyı desteklemesi gerekir. Modem açıldığı zaman önce ADSL hattını arar. Modem, hattı algıladıktan sonra bağlı olduğu bilgisayardan modem ayarlarını yapmak gerekir. Bu ayarların yapılması basit görünse de teknik destek alınması halinde sorunsuz bağlantı sağlanır.

İstanbul’un kalabalık ilçelerinden biri de Eyüp ilçesidir. 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre Eyüp ilçesinin nüfusu 368 bindir. Şirketimiz, bu ilçemizde bulunan kişi ve kuruluşlara ADSL kurulum hizmetleri de vermektedir.

Uzman ekibimiz ve gelişmiş donanımlarımızla birlikte, her türlü sorununuz için teknik servis hizmetleri sunuyoruz.