EnglishArabicFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish | 02127021100 | [email protected] | Cihaz Takibi
Bilgisayar Teknik Servis

Yedekleme Kurulum Servisi

Verinin miktarı ve değeri yükseldikçe, kişi ve kuruluşlar için, verilerin sınıflandırılarak depolanması, iş sürekliliği açısından verilerin yedeklenmesi, güvenilir ve hızlı ulaşım sağlayan ancak düşük maliyetli çözümler üretimesi önemli olmaya başlamıştır. Bilgisayar destek hizmetleri veren firmaların bir kısmı bu tür hizmetleri sunmaktadır.

Yedekleme Kurulum Servisi

Her koşulda verilerin güvenliğini sağlamak ve iş sürekliliğini kesmemek için önem derecelerine göre verilerin ve uygulamaların yedeklenmesi ve bu yedeklerin uygun lokasyonlarda tutulması gerekmektedir. Olası herhangi bir tehlike durumunda, bir yangında veya bir doğal afet yaşanması halinde, kuruluşun faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve verilerinin kaybolmaması için çeşitli kurtarma senaryolarının oluşturulması gerekmektedir. İş sürekliliği ancak bu şekilde sağlanabilir.

Şirketimiz, her büyüklükteki ticari kuruluşa, veri depolama ve yedekleme hizmetlerini sunmaktadır. Bu kapsamda mevcut sürücü ve disklerin konfigürasyonlarının yapılması, sistemlerin veri depolama altyapısının tasarlanması, güvenlik ve yetkilendirme tanımlarının yapılması ve gerekli ilave yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yine bu çerçevede, gerekli kurulumların yapılması, yazılımların güncellenmesi, veri yedekleme ve olağanüstü durum projeleri için altyapıların oluşturulması hizmetleri verilmektedir.

Şirketimiz, dijital ortamlarda oluşturulan verilerin depolanmasının, arşivlenmesinin ve tehlike durumlarında sağlıklı şekilde yeniden erişilerek, ticari kuruluşların iş sürekliliğinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Veriye hızlı erişim artık her kuruluş için hayati önem taşımaktadır. Kuruluşlar büyüdükçe verinin değeri daha da yükselmektedir. Bu paralelde veriye ulaşımın hiç kesilmemesi ve çabuk erişilebilmesi de gittikçe önem taşımaktadır. Ve bu mümkün olduğu ölçüde düşük maliyetle ve yüksek güvenilirlikte olmak zorundadır.

Şirketimiz, veri saklama ve yedekleme konusunda şu hizmetleri vermektedir:

  • Ticari kuruluştaki bütün sürücü ve disklerin konfigürasyonlarını yapmak
  • Donanımların bağlantı testlerini yapılmak
  • Mevcut sistemlerin veri depolama altyapısına erişimini sağlamak üzere gerekli altyapıyı oluşturmak
  • Mevcut sistemlerin incelenmesi konusunda danışmanlık hizmet vermek
  • Sistemlerin güvenlik tanımlarını yapmak
  • Gerektiğinde ilave yazılımlar için danışmanlık hizmeti vermek
  • Gerekli kurulumları yapmak ve mevcut yazılımları güncellemek
  • Olağanüstü durumlar için senaryo hazırlamak ve gerekli projelerin altyapılarını oluşturmak
  • Mevcut disklerin performansını takip etmek ve raporlamak
  • Ticari kuruluşlara kurulum ve kurulum sonrası en üst seviyede hizmet vermek

Uzman ekibimiz ve gelişmiş donanımlarımızla birlikte, her türlü sorununuz için teknik servis hizmetleri sunuyoruz.